De Houtense Stichting Samen Verder

De Houtense Stichting Samen Verder (HSSV) is opgericht in 1986. De stichting organiseert al meer dan 35 jaar sport- en spelactiviteiten voor mensen met een beperking. Alle activiteiten bij de HSSV hebben een recreatief karakter. Iedereen met een beperking kan op zijn of haar eigen niveau en op zijn of haar eigen tempo meedoen.

HSSV is aangesloten bij Uniek Sporten en bij Gehandicaptensport Nederland.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:

  • Angela de Swart (voorzitter)
  • Wouter Kok (penningmeester)
  • Nico van Dijk (secretaris)
  • Henk van Damme (algemeen bestuurslid)
  • Peter Klomp (algemeen bestuurslid)

Voor de werkzaamheden bij de Stichting ontvangen de bestuurders geen beloningen.

Jaarverslagen

Secretarieel verslag 2023

Financieel jaarverslag 2023

Beleidsplan

Beleidsplan

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2024-2028